Pregled kardiologa obavlja lekar specijalista interne medicine – subspecijalista kardiologije u cilju dijagnostikovanja i lečenja bolesti srca i krvnih sudova. Značaj pregleda kardiologa je u tome što može na vreme otkriti pojedina srčana oboljenja, dati adekvatnu terapiju i preporuči dalje načine lečenja srčanih oboljenja.

Kardiološki pregledi se zakazuju i preventivno. Zadatak kardiologa je da ukaže na štetnosti određenih navika kao što su na primer: pušenje cigareta, fizička neaktivnost, povišene masnoće u krvi, povećana telesna težina, itd., koje bi mogle dovesti do razvoja srčanih bolesti ili pak do pogoršanja već postojećih oboljenja.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja 

Kardiološki pregled sa ultrazvučnim pregledom srca se radi u stanu bolesnika, kada je bolesnik teško pokretan ili stanje bolesnika je toliko teško da on ne može da dođe u ordinaciju na pregled sam, niti uz pomoć članova porodice.

Ukoliko imate neku od sledećih tegoba može postojati potreba da obavite pregled kod interniste kardiologa sa ultrazvučnim pregledom srca: bol u grudima (stezanje, pritisak) koji može biti sa i bez propagacije – širenja u ruku ili ostale delove grudnog koša, osećaj lupanja srca, preskakanja srca, nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu, otežano disanje, nedostatak vazduha, gubitak daha i osećaj gušenja, malaksalost, nesvesticu, vrtoglavicu, brzo umaranje, oticanje potkolenica, nadutost stomaka, nemogućnost ležanja na ravnom uzglavlju, gubitak svesti, glavobolja, zujanje u ušima…

Bolesnici sa preležanim srčanim udarom, ili pak u pripremi za koronarografiju, zatim bolesnici sa upalom srčanog mišića ili srčane maramice, bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom, problemima za srčanim zaliscima, sa prisutnim šumom na srcu, zatim bolesnici koji su imali revakularizaciju srčanom mišića sa by-pass-om, operisali ili menjali srčane zaliske, sa urođenim i stečenim srčanim manama…

Kao i potpuno zdrave osobe u cilju procene funkcije srca, sportisti, svi ti ljudi bi trebalo da urade kardiološki pregled sa ultrazvukom srca.

Kako se izvodi kardiološki pregled sa ultrazvukom na terenu

Pregled kardiologa obuhvata:

– anamnezu – razgovor sa pacijentom o tegobama

– uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)

– fizikalni pregled: inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje krvnog pritiska, EKG zapis i njegovo tumačenje.

Auskultacija (slušanje rada srca i pluća) se obavlja uz pomoć stetoskopa, i jedan je od najznačajnijih delova pregleda interniste kardiologa, jer predstavlja način na koji se može postaviti sumnja na postojanje različitih srčanih oboljenja. Aparat za merenje krvnog pritiska služi za merenje vrednosti arterijskog krvnog pritiska (sistolnog – tzv. gornjeg pritiska i dijastolnog – tzv. donjeg pritiska). Normalna vrednost arterijskog krvnog pritiska iznosi 120/80mmHg.

– Ultrazvuk srca kardiologu omogućava da na neinvazivan i potpuno bezbolan način proceni pumpnu funkciju srca, da precizno izmeri dimenzije srčanih šupljina, kao i velikih krvnih sudova.

Ultrazvuk srca daje informacije o pokretljivosti pojedinih zidova srca, može da ukaže na posledice od srčanog udara, upale srčanog mišića, upale srčane maramice…

Od velikog je značaja u proceni urođenih i stečenih srčanih mana. Nenadmašan je i u proceni funkcije srčanih zalistaka, kao i odredjivanju stepena promena na njima u cilju definisanja optimalnog vremena za operaciju srčanih zalistaka.

Pomoću ultrazvuka može se jasno vidieti dali postoji nakupljanje tečnosti između dva lista srčane maramice.

Od velike je pomoći u određivanju terapije i praćenju efekata na zdravlje bolesnika. Ultravuk srca je komplementaran sa pregledom kardiologa i EKG i čini jednu celinu u proceni kardiološkog stanja pacijenta.

– savet i preporuku za dalje lečenje (ukoliko postoji potreba) i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvučni pregled srca, rentgensko snimanje, test opterećenja srca, koronarografija, itd.).

Važne napomene za pacijente

– Pregled traje 20 do 30 minuta, po potrebi i duže.
– Ne postoji posebna priprema za pregled kardiologa.
– Pregled je potpuno bezbolan.

Mesto pregleda