Kontrastni ultrazvuk srca ili Bubble test, predstavlja ultrazvučni pregled srca uz pomoc kontrasta. U slučaju kontrastnog ultrazvuka kontrast je fizioloski rastvor, koji se pre upotrebe promućka da bi se stvorili mikromehurići, stoga i naziv „Bubble test“.

Pregled se obavlja na ultrazvučnom aparatu najnovije generacije, od strane kardiologa. Tokom pregleda prati se da li postoji prolaz kontrasta iz desne u levu polovinu srca, kroz otvor na srčanoj pregradi tj.septumu.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja Kontrastni ultrazvuk srca

Indikacije za ovaj pregled je sumnja na postojanje defekta tj. komunikacije između desnih i levih srčanih šupljina. Indikacije za pregled postavljaju neurolozi, kada sumnjaju da je postanje defekta na nivou predkomora uzrok migrenskih glavobolja, nesvestica ili ishemijskog moždanog udara, naročito kod mlađih osoba. Kardiolozi zakazuju kontrastni ultrazvuk, ukoliko na bazičnom ultrazvučnom pregledu srca posumnjaju na postojanje ovog defekta.

Ukoliko se utvrdi da postoji defekt na nivou predkomora ili komora, pacijent se upućuje na transezofagusnu ehokardiografiju (TEE) da bi se preciznije odredila veličina i poziciju defekta. Od toga zavisi i dalje lečenje pacijenta (hirurški ili medikamentozno).

Važne napomene za pacijente

– Pregled se ne radi saominicijativno, već na osnovu indikacije od strane kardiologa ili neurologa.
– Pregled traje 30 minuta.
– Nije potrebna prethodna priprema.
– Period oporavka traje 15 minuta, koliko je potrebno da se ukloni braunila iz vene, i zaustavi eventualno krvarenje na mestu gde je bila braunila.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi11000 RSD

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija