Strain rate imaging je nova ultrazvučna tehnika, koja omogućuje procenu regionalne funkcije leve komore u realnom vremenu.

Miokardni strain (ε) je mera aktuelne deformacije u specifičnoj regiji tkiva, dok je strain rate (SR), jednostavno stepen te deformacije u jedinici vremena.

Metoda podrazumeva detaljnu ehokardiografsku procenu segmentne kinetike leve komore, u skladu sa evropskim i američkim preporukama.

Pregled se izvodi u ultrazvučnoj ambulanti na najsavremenijem ultrazvučnom aparatu (VIVID E95 premijum klase), koji pored standardnog softvera poseduje i softver za Strain and Strain Rate – posebno speckle tracking metoda, omogućava pravovremenu dijagnostiku segmentne disfunkcije miokarda leve komore, što ima terapijske i prognostički značaj (detaljna analiza i procena regionalne funkcije, sinhronizacije i deformacije srčanog mišića).

Kada se zakazuje strain rate deformacija miokarda

Indikacije za ovaj pregled postavlja kardiolog: ishemijska bolest srca i kardiomiopatije raznog porekla, miokarditis, srčana slabost.

Može da se prati i efekat medikamentozne i CRT terapije kao i uticaj kardiotoksičnosti nekih lekova na srčani mišić (citostatici).

Šta obuhvata Strain rate deformacija miokarda

Pregled obuhvata najpre detaljan uvid u predhodnu medicinsku dokumentaciju pacijenta radi sagledavanja indikacije za ovaj pregled.

Lekar pomoću sonde, koja se postavlja na grudni koš pacijenta vrši snimanje, a zatim se posebnom softverskom analizom detaljno pregledaju svi segmenti miokarda leve komore, mereći njihovu deformaciju tj. strain u jedinici vremena.

Limitacije za ovu metodu su loš ultrazvučni prozor pacijenta i aritmije.

Nakon pregleda pacijent dobija izveštaj i preporuke za eventualnu dalju dijagnostiku (npr. Koronarografiju ili NMR srca).

Važne napomene za pacijente

– Pregled traje oko 30 – 45 minuta.
– Ne zahteva posebnu pripremu pacijenta.
– Ne postoje potencijalni opasnosti i rizici od ove procedure.
– Oporavak nije potreban.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi13000 RSD

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija