Farmakološki stres ehokardiografski test podrazumeva opterećenje srčanog mišića faramakološkim agensom (dobutaminom), čime se ubrzava srčani rad i povećava potrošnja kisenika u srcu, kao kod fizičkog napora.

Tokom testa omogućeno je praćenje rada srca na dva načina: putem EKG-a i ultrazvuka srca.

Indikacije za Farmakološki stres ehokardiografski pregled

Test se primenjuje prema indikaciji nadležnog interniste ili kardiologa u slučajevima:

– kada je ergometrijski test inkonkluzivan,
– kada postoji blok leve ili desne grane na EKG-u,
– kada postoji implantiran pejskmejker,
– kada pacijenti nisu u mogućnosti zbog invaliditeta ili loše fizičke kondicije da izvedu klasičan test opterećenja.

Takođe, zbog svoje visoke osetljivosti (specifičnosti i senzitivnosti) posebno se preporučuje kod pacijenata koji su preboleli infarkt miokarda i/ili imaju bilo koji oblik revaskularizacije koronarnih arterija (putem PCI i implantacije stentova ili kardiohirurškim premoštavanjem bypass-om).

Test na vijabilnost se primenjuje prema indikaciji interventnog kardiologa, radi procene da li u miokardu postoji vijabilan (živ) miokard na mestu gde se implantira impantirati stent. Takođe se primenjuje dobutamine, ali u manjim dozama.

Kako se izvodi Stres ehokardiografija

Stres ehokardiografski test na ishemiju i vijabilnost podrazumeva pregled predhodne dokumentacije i indikacija za ovaj pregled, pripremu bolesnika plasiranjem intravenske kanile uz predhodnu proveru krvnog pritiska.

Dan pred testa rade se laboratorijske analize: KS i nivo kalijum u serumu. Na dan testa ne uzimaju se lekovi iz grupe beta blokatora, kornarnih vazodilatatora i kalcijumskih antagonista. Drugu terapiju uzimati redovno. 24 časa pre testa izbegavajte teže fizičke poslove, a noć uoči testa ranije leći. 3 sata pre testa ne sme se jesti (izuzev obolelih od diabetesa), piti kafa, čaj, alkohol, niti pušiti.

Test je veoma komforan, neinvazivan, sve vreme testa pacijent leži. U levu ruku pacijenta se plasira i.v kanila, kroz koju će se davati dobutamin.

Pacijent okrene na levi bok, lekar sondom ultrazvučnog aparata odredi optimalno mesto za snimanje, a sestra započine apilikaciju dobutamina u venu, uz postepeno povećanje doze, čime se stvara postepeno opterećenje srca, proporcionalno godinama i konstituciji pacijenta.

Zatim se izmeri krvni pritisak, a pacijent se priključi na monitoring EKG-a, čime se prati srčani rad. Sve vreme testa, snima se EKG. Lekar za to vreme posmatra kinetiku srčanog mišića i uočava eventualne nepravilnosti. Tokom testa se meri krvni pritsak na 3 minuta.

Test se završava kada se dostigne željena frekvenca, obustavlja se davanje dobutamina i sledi period oporavka od 5 minuta. Pacijent je na monitoru.

Nakon toga se oblači, odlazi u čekaonicu. Nakon 15 minuta se radi kontrolni EKG i donosi konačan zaključak o rezultatima testa.

Nakon pregleda pacijent dobija izveštaj sa preporukom za dalju dijagnostiku i lečenje.

Važne napomene za pacijente

– Test traje 12 do 15 minuta, ali sama procedura sa pripremom i oporavkom traje oko 60 minuta.
– Potrebna je priprema.
– Potencijalni rizici tokom izvođenja ovog testa su retki, ali mogu biti opasni po život: pojava poremećaja srčanog ritma, skokova ili padova krvnog pritiska tokom testa, anginoznih tegoba, pa i infarkta miokarda.
– Nakon pregleda pacijent dobija izveštaj sa preporukom za dalju dijagnostiku i lečenje.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija