Transezofagusni ultrazvuk srca podrazumeva ultrazvučni pregled srca pomoću specijalne sonde, koja se plasira u jednjak pacijenta.

Transezofagusni ultrazvuk srca se vrši isključivo nakon preporuke lekara kardiologa.

Indikacije za preged postavlja lekar kardiolog u slučajevima:

– sumnja na komunikaciju na nivou komorske i predkomorske pregrade,
– tromb u levoj aurikuli,
– loš ultrazvučni prozor,
– bolesti aortne valvule,
– bolesti mitralne valvule,
– disekcija aorte.

Kontraindikacije su sva infektivna stanja, kardiološki i neurološki nestabilni pacijent zbog čega pacijenta detaljno pregledaju internista i anesteziolog nakon čega se utvrđuju potencijalni rizici od procedure za svakog pacijenta ponaosob.

Kako se obavlja Transezofagusni ultrazvuk srca 

Transezofagusnom ultrazvuku srca prethodi klasična preoperativna priprema: internistička saglasnost, standardnu biohemiju, krvnu grupu i negativan Covid test.

Najmanje 10 sati pacijent ne jede i ne pije. Na dan pregleda ne treba piti antiagregacionu i antikoagulantnu terapiju. Svoju uobičajenu terapiju može da uzme ujutro bez vode ili da sažvaće. Insulin i lekove za dijabetes da ne uzima na dan pregleda.

Pregled se izvodi u sali dnevne bolnice uz prisustvo dva kardiologa, anesteziologa i tima medicinskih tehničara. Pregled sa vrši u analgosedaciji, vrsti opšte (totalne anestezije), te je potrebna prisustvo anesteziologa.

Nakon obavljenog opšteg pregleda od strane kardiologa i pregleda predhodne medicinske dokumnetacije (izveštaja lekara koji indikuje procedure) i laboratorijskih analiza, pacijenta pregleda anesteziolog. Zatim se pacijent uvodi u salu, priključuje se na monitor gde se prati puls, pritisak i respiracije. Plasira se intravenska kanila u desnu ruku, lokalnim anestetikom se anestezira usna duplja a zatim se pacijent uvodi u opštu anesteziju (tj. analgosedaciju). Pacijent je sve vreme u anesteziji.

Pregled se vrši na aparatu najnovije genracije GE E95 sa multiplane sondom. Sonda se nalazi na vrhu fleksibilnog vodiča koji se kroz usta pacijenta postavlja u jednjak odakle se jasnije sagledavaju srčane strukture. Tokom pregleda se može aplicirati i i.v. kontrast ukoliko lekar proceni da treba. Ovaj deo pregleda traje oko 20 tak minuta. Zatim se sonda izvlači, a pacijent postepeno budi.

Nakon izvršenog pregleda, pacijent dobija detaljan izveštaj sa snimkom na USB-u, ukoliko je potrebno upućivanje na konzilijum za Kardiohirurgiju, kao i preporuke za dalje lečenje i kontrolne preglede.

Važne napomene za pacijente

– Pregled sa pripremom pacijenta traje oko 45 minuta.
– Oporavak traje dodatnih 60 minuta.
– Pacijent je sve vreme u anesteziji, pa je procedira bezbolna.
– Neophodna je priprema pacijenta pred proceduru.
– Nakon izvršenog pregleda, pacijent dobija detaljan izveštaj sa snimkom.
- Pregled se zakazuje kod prof. dr Ide Jovanović uz prisustvo još jednog kardiologa.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi16000 RSD

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija