mikroskopski pregled grlića materice i vulve, primarni skrining za otkrivanje ranog karcinoma i drugih promena i sonografski pregled male karlice i reproduktivnih organa, abdominalni ili vaginalni i klasičan - bimanuelni ginekološki pregled genitalnih organa uz pregled pod spekukumom, i PAPA test

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije