Pregled specijaliste hematologa, u cilju dijagnostike urođenih i stečenih poremećaja krvi, poremećaja zgrušavanja krvi i malignih bolesti krvi. Lekar obavlja razgovor sa pacijentom i sprovodi detaljan klinički pregled, kao i dalja ispitivanja: laboratorijska, ispitivanje kostne srži, limfnih žlezda, ispitivanje hemostaze i koagulacije.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija