24 časovni holter krvnog je postupak, kojim se krvni pritisak meri specijalnim aparatom u određenim intervalima tokom 24 časa.

Aparat se sastoji od poveske i manžetne koja se postavlja na nadlakticu i mehanizma koji registruje vrednosti krvnog pritiska. Postavlja ga lekar ili medicinska sestra.

Merenja su tokom dana, najčešće se vrše na pola sata, a tokom noći na sat vremena. Razmak između merenja se određuje pre postavljanja aparata.

Kada se zakazuje 24 časovni holter krvnog

24 časovni holter krvnog pitiska indikovan je kod svih pacijentata koji imaju značajno odstupanje između vrednosti krvnog pritiska kliničkog i kućnog merenja. Zakazuje se i zbog sumnje u terapijsku rezistenciju i procene efkasnosti aktuelne terapije. Razlog za zakaivanje može biti i sumnja na hipotenzivne epizode, posebno kod starijih i dijabetičara, kao i povećan klinički krvni pritisak kod trudnica i sumnja na preeklampsiju.

Kako se obavlja 24 časovnog holtera krvnog pritiska

Postupak podrazumeva pregled celokupne medicinske dokumentacije, ukljućujući predhodne internističke preglede i terapiju koju je pacijent uzimao.

Nakon što se postavi aparat za 24 časovno merenje krvnog pritiska, pacijentu se daju jasna upustva, zatim pacijent odlazi kući i vraća se u ambulantu nakon 24 časa.

Pacijent za vreme ispitivanja, pije svoju redovnu terapiju.

Za vreme ispitivanja ruka treba da je slobodna do ramena, jer u protivnom može doći do neadekavatnog registrovanja pritiska.

Tokom nošenja holtera, pacijent vodi dnevnik aktivnosti, tj. upisuje podatke o fizičkom naporu, mirovanju, neobičnim događajima, dužini i kvalitetu noćnog sna.

Pacijentu se predlaže da se tokom ispitivanja bavi normalnim aktivnostima, da se uzdrži od prekomernog vežbanja i da drži ruku ispruženu i bez kretanja u vreme merenja aparata.

Aparat nikako ne isključivati ili kvasiti.

Nakon skidanja aparata, zabeleženi podaci tj. merenja se prebacuju u kompjuter i posebnim softverom se vrši analiza prikupljenih podataka.

Na osnovu dobijenih vrednosti 24h monitoringa krvnog pritiska, kardiolog donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili upućuje na dalje dijagnostičko ispitivanju (endokrinologu, nefrologu, psihijatru i dr).

Postupak podrazumeva pregled celokupne medicinske dokumentacije, ukljućujući predhodne internističke preglede i terapiju koju je pacijent uzimao.

Nakon što se postavi aparat za 24 časovno merenje krvnog pritiska, pacijentu se daju jasna upustva, zatim pacijent odlazi kući i vraća se u ambulantu nakon 24 časa.

Pacijent za vreme ispitivanja, pije svoju redovnu terapiju.

Za vreme ispitivanja ruka treba da je slobodna do ramena, jer u protivnom može doći do neadekavatnog registrovanja pritiska.

Tokom nošenja holtera, pacijent vodi dnevnik aktivnosti, tj. upisuje podatke o fizičkom naporu, mirovanju, neobičnim događajima, dužini i kvalitetu noćnog sna.

Pacijentu se predlaže da se tokom ispitivanja bavi normalnim aktivnostima, da se uzdrži od prekomernog vežbanja i da drži ruku ispruženu i bez kretanja u vreme merenja aparata.

Aparat nikako ne isključivati ili kvasiti.

Nakon skidanja aparata, zabeleženi podaci tj. merenja se prebacuju u kompjuter i posebnim softverom se vrši analiza prikupljenih podataka.

Na osnovu dobijenih vrednosti 24h monitoringa krvnog pritiska, kardiolog donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili upućuje na dalje dijagnostičko ispitivanju (endokrinologu, nefrologu, psihijatru i dr).

Važne napomene za pacijente

– Merenje traje 24h.
- Nakon završetka merenja, potrebno je 30 minuta za učitavanje memorijske kartice u softver, štampanje rezultata i zaključak kardiologa.
– Ne postoje potencijalni rizici, opasnosti i kontraindikacije za holter krvnog pritiska.
– Ne postoji period oporavka od procedure.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija