Pregled lekara specijaliste oftalmologa se obavlja u cilju prevencije, provere vida i dijagnostike problema sa okom. Oftalmološki pregled podrazumeva određivanje vidne oštrine, pregled prednjeg i zadnjeg segmenta oka, merenje očnog pritiska.

Šta obuhvata kompletan oftalmološki pregled

- Pregled vidne oštrine na daljinu i na blizinu. Ako je potrebno i njeno korigovanje, tj.određivanje optičke korekcije i prepisivanje recepta za nošenje naočara ili kontaktnih sočiva.

Provera vida na daljinu se vrši pojedinačno za svako oko, čitanjem brojeva ili slova ili drugih znakova (kada su mala deca u pitanju), koja se nalaze na posebnoj tabli za proveru vida. Tabla je udaljena 6 metara od ispitanika ili 3 metra, kada se u ogledalu posmatraju ponuđeni simboli. Oštrina vida na blizinu se ispituje pomoću određenih tablica za blizinu.

- Pregled prednjeg segmenta oka (tj.spoljašnjih delova oka) se vrši na aparatu – biomikroskopu,kojim se uveličano vide prednji delovi oka

- Merenje očnog pritiska se u savremenoj oftalmologiji obavlja uglavnom na dva načina – Aplanacionom tonometrijom ili Pneumotonometrijom.

Aplanaciona tonometrija je zlatni standard za procenu visine očnog pritiska. To je kontaktna metoda, koja se obavlja se aparatom (aplanacionim tonometrom) koji se nalazi u sastavu biomikroskopa (špalt lampe), uz prethodno ukapane kapi lokalnog anestetika.

Pneumotonometrijom je bezkontaktna metoda, koja se obavlja posebnim aparatom koji koristi vazdušni pritisak (mlaz vazduha) usmeren na rožnjaču. Ova metoda ne daje uvek precizne vrednosti, korisna je za screening.

- Gonioskopija – dijagnostička tehnika, kojom se utvrđuje širina komornog ugla, tj.dela oka kojim otiče očna vodica. Ovaj pregled je važan za detekciju i razlikovanje različitih tipova glaukoma, kao i za sagledavanje da li građom oka osoba ima sklonost ka akutnom napadu glaukoma.

- Pregled očnog dna (tj.unutrašnjeg dela oka) koji može da se uradi na uzanu zenicu. Za potpuni pregled potrebno je proširiti zenice. Pregled očnog dna može da se obaviti oftalmoskopskim aparatom ili pomoću specijalne lupe na biomikroskopu.

Priprema za merenje očnog pritiska kontaktnom metodom podrazumeva stavljanje blage anestezije u oko u vidu kapi.

Samo posle kompletnog oftalmološkog pregleda na široku zenicu, može da se postaviti precizna i potpuna dijagnoza, i pacijent uputi na potencijalno potrebna dalja ispitivanja.

Kompletan oftalmološki pregled savetuje se

– Kada se pojavi potreba za dobijanjem prvih naočara za čitanje na blizinu (posle 40te godine života).
– Kod ljudi koji imaju predisponirajuće faktore koji mogu oštetiti vid, kao što su dijabetes, povišen krvni pritisak.
– Kod osoba koje imaju bliske srodnike koji se leče od glaukoma.

Važne napomene za pacijente

– Pregled traje 30 minuta bez širenja zenica, 60 minuta ako se zenice šire.
– Potrebna je priprema za merenje očnog dna i kontaktnu gonioskopiju.
– Kontraindikacija za pregled je alergija na kapi (i na lokalni anestetik i na kapi za širenje zenica).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam