Operacija slepog ceva (Apendektomija) predstavlja hitno hirurško uklanjanje inficiranog slepog creva (akutni appendicitis).

Kada se zakazuje operacija slepog creva

Pacijenti sa sumnjom na upalu slepog creva se ne zakazuju, već se hitno upućuju u opštu bolnicu MediGroup, gde je organizovana služba opšte hirurgije 24h / 365 dana u godini. Pacijent se pregleda, hitno obradi i u najkraćem roku operiše.

Najčešći simptomi upale slepog creva su bol u predelu sredine trbuha koji se spušta prema desnoj donjoj polovini trbuha. Postoji opasnost da ukoliko se pacijenti ne jave lekaru u periodu od 48-72h dodje do perforacije slepog creva, te nastajanja ozbiljnog oboljenja – peritonitisa koje može ugroziti život. 

Kako se obavlja otvorena operacija slepog creva

Operativni zahvat otvorene apendektomije (otvoren operacija slepog creva) se obavlja u opštoj anesteziji, kroz mali rez od 3-6 cm u donjoj desnoj strani vašeg trbuha.

Preseca se koža i potkožno tkivo, te fascija mišića uz raslojavanje mišića i otvaranje trbušne duplje. Uz korišćenje hirurških instrumenata prepariše se inficirano slepo crevo, ligiraju se krvni sudovi te se podvezuje slepo crevo na bazi, odstrani iz trbuha i uputi na histopatološku analizu. Dodatno se ojača baza slepog creva i hirurška rana zatvori po slojevima.

U pojedinim slučajevima pucanja slepog creva, dodatno se vrši lavaža i ispiranje trbušne duplje i postavlja ciljana drenaža trbuha.

Komplikacije su retke i uglavnom se radi o krvavljenju, infekciji rane, peritonitis u slučaju perforacije slepog creva (koje zahteva duže lečenje i primenu antibiotika i drugih lekova), mogućnost ileusa (splet creva).

Boravak u bolnici posle opercaije slepog creva uobičajeno traje do 2 dana. Kod perforacije kada je duži oporavak.

Posle operacije obavezno je mirovanje utrajanju od 10 dana i pošteda od fizičkih aktivnosti. Planirajte da Vas nakon otpusta iz bolnice neko odveze kući jer se ne preporučuje upravljanje motornim vozilom nakon procedure. 

Redovno previjanje se obavlja na treći dan u hirurškoj ambulanti. Skidanje konaca se planira od 7-10 dana od dana operacije, a definitivan histopatološki nalaz i kontrolni pregled ordinirajućeg hirurga za 7-15 dana.

Važne napomene:

- Lekar će detaljno objasniti hitnost procedure i zatražiti od pacijenta da potpiše formular saglasnosti za obavljanje procedure.
- Pažljivo pročitajte obrazac, te postavljajte lekaru pitanja ukoliko postoje nejasnoće.
- Neophodno je da pacijenti lekara obaveste ukoliko su u drugom stanju, alergični na neke lekove ili hranu, zatim pruže informacije koje lekove uzimaju, da li su imali problema sa premećajem koagulacije krvi i da li uzimaju lekove koji utiču na zgrušavanje krvi.
- Procedura zahteva hitnu preoperativnu pripremu: laboratorijske analize, internistički pregled, po potrebi ultrazvučni pregled abdomena.
- Obavezna je hospitalizacija.
- Boravak u bolnici je do 2 dana, osim kod perforacije kada je duži oporavak.
- Posle operacije slepog creva neophodan je oporavak i mirovanje.

Cena celokupnog pojedinačnog tretmana, od prvog pregleda hirurga do skidanja konaca nakon operacije je 1500€*, uz 0 dinara dodatnih troškova za pacijenta.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija