Holecistektomija je procedura hirurškog otklanjanja žučne kese.

Operacija žučne kese je indikovana kod postojanja kamena u žuči, polipa u žučnoj kesi, zapaljenja ili postojanja tumorskog procesa. Najčešće se javlja bol ispod desnog rebarnog luka, koji se pojačava nakon uzimanja masne hrane. Slučajno se otkiva kod sistematskih pregleda ultrazvučnim nalazom ili drugom radiološkom metodom.

Kod akutnih stanja se javljaju svi znaci infekcije, temperatura, jak bol u trbuhu, visoki zapaljenski faktori u laboratortijskim analizama. Migriranje sitnih kamenčića može dovesti do žutice i pojave akutnog zapaljenja pankreasa, stanja koje može ugroziti Vaš život.

Kada su u pitanju hitna stanja, pregledi se ne zakazuju već se pacijenti hitno šalju u Opštu bolnicu Medigroup, koja ima organizovanu hiruršku službu 24h/365 dana u godini.

Kako izgleda procedura uklanjanja žučne kese

Procedura zahteva detaljnu preoperativnu pripremu: laboratorijske analize ne starije od 15 dana, internisitički - kardiološki pregled, obavezna je hospitalizacija. U hitnim stanjima obrada je hitna i operativni zahvat se organizuje u kratkom vremenu od prijema u bolnicu. 

Otvorena peracija uklanjanja žučne kese se izvodi u opštoj anesteziji, kroz hirurški rez (najčešće dužine od 5-10 cm) na desnoj prednjoj strani trbuha.

Preseca se koža sa potkožnim tkivom, fascija i mišić i otvara trbušna duplja. Uz korišćenje hirurških instrumenata prepariše se žučna kesa, krvni sudovi i žućni vod, koji se podvezuju i presijecaju. Odvaja se žučna kesa od svoje lože jetre i odstranjuje, te upućuje na histoaptološku analizu.

U slučaju perforacije žučne kese, ispere se trbušna duplja i drenira. Hirurški rez se rekonstruiše šavovima.

Važne napomene za pacijente

- Lekar će detaljno objasniti hitnost procedure i zatražiti od pacijenta da potpiše formular saglasnosti za obavljanje procedure.
- Pažljivo pročitajte obrazac, te postavljajte lekaru pitanja ukoliko postoje nejasnoće.
- Neophodno je da pacijenti lekara obaveste ukoliko su u drugom stanju, alergični na neke lekove ili hranu, zatim pruže informacije koje lekove uzimaju, da li su imali problema sa premećajem koagulacije krvi i da li uzimaju lekove koji utiču na zgrušavanje krvi.
- Procedura zahteva detaljnu preoperativnu pripremu.
- Obavezna je hospitalizacija. Boravak u bolnici je do 2 dana osim kod perforacije žučne kese ili malignih stanja.
- Redovno previjanje se obavlja na treći dan u hirurškoj ambulanti.
- Skidanje konaca se planira od 7-10 dana od dana operacije, a definitivan histopatološki nalaz i kontrolni pregled ordinirajućeg hirurga za 7-15 dana.

Cena celokupnog pojedinačnog tretmana, od prvog pregleda hirurga do skidanja konaca nakon operacije je 1500€*, uz 0 dinara dodatnih troškova za pacijenta.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Opšta hirurgija

Digestivna hirurgija

Grudna hirurgija

Endokrina hirurgija

Vaskularna hirurgija

Kardiovaskularna hirurgija

Plastična i estetska hirurgija