Kontrolni pregled lekara opšte medicine zakazuje se po završetku preporučene terapije ili nakon prikupljanja nalaza tražene dodatne dijagnostike, a po potrebi ranije u slučaju pogoršanja tegoba.

Kako izgleda Kontrolni pregled lekara opšte medicine

Kontrolni pregled lekara opšte medicine započinje razgovorom o trenutnom zdravstvenom stanju pacijenta, i o tome da li ima promena u udnosu na prvi pregled. Lekar opšte medicine procenjuje donete nalaze dodatne dijagnostike.

Tokom kontrolnog pregleda najčešće se vrši ciljani pregled organa ili sistema organa, koji je zahvaćen stanjem ili bolešću.

Po završetku pregleda pravi se plan lečenja, procena za dodatnu dijagnostiku od strane drugih specijalista ili se završava lečenje po osnovu prvog pregleda.

Važne napomene za pacijente

– Kontrolni pregled lekara opšte medicine uobičajeno traje 20 minuta, po potrebi može trajati i duže.
– Nema posebne pripreme pred pregled.
– Za kontrolu je potrebno da pacijent priloži rezultate predložene dijagnostike.
– Pacijent nije izložen riziku pri pregledu kod lekara opšte medicine, jer su sve procdure pregleda bezbolne.
– Nakon pregleda ne postoji period oporavka.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosiKontaktirajte nas

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam