Logoped se bavi prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govorno – jezičkih poremećaja. Pregled logopeda se zakazuje kada postoje odstupanja u govorno-jezičkom razvoju deteta.

Pregled zavisi od uzrasta deteta i vrste poremećaja. Pregled se izvodi putem igre, koja je usmerena ka određenomm poremećaju. Koriste se igračke, slikovnice, slagalice, kao i odgovarajući standardizovani testovi.

Pregled logopeda obuhvata i uzimanje anamnestičkih podataka od roditelja. Ti podaci odnose se na period trudnoće, porođaj, podaci o motoričkom razvoju deteta (kada je dete počelo da sedi, puzi, kada je prohodalo, da li ide uz i niz stepenice… ). Zatim se uzimaju podaci o govorno-jezičkom razvoju deteta (da li je dete gukalo, brbljalo, da li ima pokazni gest, kada se javila prva reč i rečenica, kakva je komunikacija sa okolinom).

Važni su i podaci o tome da li dete jede čvrstu hranu, do kada je koristilo dudu, da li sisa palac, da li ima problema sa gutanjem.

Nakon uzimanja anamnestičkih podataka, logoped će izvršiti uvid u objektivno stanje deteta. Procena deteta zavisi od njegovog uzrasta i poremećaja zbog kojeg dolazi.

Utvrđuje se govorno-jezički status deteta, procenjuje se stanje artikulacije, anatomija govornih organa i procena disanja. Proverava se i grafomotorička spretnost (da li dete pravilno drži olovku, kakav mu je pokret, da li olovka ostavlja adekvatan trag).

Ukoliko se radi o školskom detetu i ako ima potrebe, proverava se čitanje i računanje.

Na kraju procene logoped će postaviti dijagnozu, reći svoje mišljenje i dati predloge za korekciju datog poremećaja.

Važne napomene za pacijente

– Pregled traje od 45 do 60 minuta.
– Ne postoje potencijalni rizici i kontraindikacije za obavljanje pregleda.
– Nije potrebna priprema za pregled.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Ristić Pariske komune
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi3700 RSD

Informacije i zakazivanje

Opšta medicina

Pedijatrija

Ginekologija

Dermatologija

Oftalmologija

Orl - uho,grlo,nos

Interna medicina

Kardiologija

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Fizikalna medicina

Urologija

Neurologija

Medicina rada

Sportska medicina

Psihijatrija

Psihologija i logopedija

Ortopedija

Opšta hirurgija

Infektologija

Alergologija

Urgentna medicina

Tradicionalna medicina

Nutricionizam