Tretman nezavršenog rasta korena zuba odnosi se na mlade pacijente, kod kojih korenovi stalnih zuba još uvek nisu završili rast do kraja, te se lečenje određenih problema obavlja na drugačiji način u odnosu na zube kod kojih je rast završen do kraja.

Kako izgleda tretman zuba sa nezavršenim rastom korena

Terapijske metode koje se mogu raditi u tretmanu nazavršenog rasta korena su: direktno prekrivanje pulpe, vitalna amputacija pulpe i amputacija pulpe.

-  Direktno prekrivanje pulpe se izvodi u lokalnoj anesteziji, tako što se ukloni karijesom zahvaćeno tkivo i direktno na već otvorenu pulpnu komoru aplikuje pasta na bazi kalcijum hidroksida. Preko paste se postavlja ispun od cink oksid eugenola i na kraju se kavitet zatvara cementom. 

Ovakvo lečenje traje 4-6 nedelja, nakon toga ukoliko je bol eliminisan, postavlja se definitivni ispun. Što se tiče krajnjeg rezultata vrlo je diskutabilan, zavisi od pacijenta. 

-  Vitalna amputacija pulpe je metoda koja se izvodi u lokalnoj anestezijii i podrazumeva uklanjanje kruničnog dela pulpe, nakon čega se aplikuje materijal na bazi kalcijum hidroksida, koji će stimulisati dalju apeksogenezu, nakon toga se postavlja definitivni ispun.

- Amputacija pulpe visoko u kanalu korena zuba slična je prethodnoj metodi, samo što se u ovom slučaju uklanja i deo kanalne pulpe.

Nakon toga se svakako aplikuje pasta na bazi kalcijum hidroksida, koja se najpre menja nakon 2-3 nedelje, kada prestaje periapikalna sekrecija. Nakon toga, punjenje istom pastom ostaje u kanalu oko 3 meseca, i menja se periodično na svaka 3 meseca, dok se ne formira apikalna barijera (za 6-18 meseci), nakon čega se kanal definitivno puni.

Neke od navedenih metoda su višeseansne, pa zahtevaju da pacijent više puta dolazi stomatologu dok ne dobije definitivni ispun. Interseansne metode traju pojedinačno dosta kraće, nekada je dovoljno i manje od 10 min.

Kada je potreban tretman zuba sa nezavršenim rastom korena

Tretman nezavršenog rasta korena zuba, odnosi se na mlade pacijente, kod kojih korenovi stalnih zuba još uvek nisu završili rast do kraja.

Na pregled se uglavnom javljaju zbog bola određenog stalnog zuba. Anamnestički se često dešava da navode da je zub ranije bio povređen (usled pada, udarca itd). 

Kliničkim pregledom se može uočiti ili promena boje zuba sa očuvanom kruničnom površinom, ovaj slučaj odgovara zubima koji su u prošlosti bili povređeni, ili se uočavaju velike karijesne lezije. 

Perkutorno su ovakvi zubi često osetljivi. Imajući u vidu da kod ovakvih zuba apeksogeneza, fiziološki završetak rasta i formiranja vrha korena zuba, nije završena, lečenje je dosta drugačije od endodontskog lečenja stalnih zuba kod kojih je apeksogeneza završena.

Ukoliko pacijent primeti karijesne promene na zubima, ili uoči promenu boje zuba, ili ukoliko dođe do povrede nekog zuba, potrebno je što pre se javiti stomatologu.

Važne napomene za pacijente

- Intervencija uobičajeno traje oko 30 min, po potrebi i duže.
- Neke od metoda su višeseansne, pa zahtevaju da pacijent više puta dolazi kod stomatologa.
- Nema posebne pripreme za pregled. Uglavnom je pre intervencije potrebno uraditi rendgen snimak, kako bi stomatolog postavio definitivnu dijagnozu i opredelio se za najadekvatniju metodu lečenja za dati slučaj.
- Ne postoje kontraindikacije za izvodjenje procedure.
- Nakon intervencije pacijent može osećati blagi bol ili nelagodu u predelu lečenog zuba, ali kroz par dana i upotrebu analgetika ako je potrebno, taj osećaj nestaje.
- Preventivni pregledi i adekvatna oralna higijena u mnogome će eliminisati nastajanje ovakvih problema.

Mesto pregleda