Terapijsko plasiranje silikonskog urinarnog katetera odgovarajuće veličine u cilju kontrolisanog pražnjenja mokraćne bešike (kod retencija - nemogućnosti pražnjenja bešike i inkotinencija - nekontrolisanog pražnjenja bešike).

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija