Transuretralna resecija tumora mokraćne bešike do 2 cm, radi se endoskopskim instrumentom, koji se u bešiku uvodi kroz mokraćnu cev. Delovi tumora se istim putem izvlače napolje i šalju na detaljnu patohistološku analizu.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija