Pijeloplastika je operacija koja se izvodi kod suženja pijeloureteralnog vrata, odnosno hirurška reparacija suženog ureteropijeličnog vrata. Postoji više hirurških tehnika, a pristup je ekstraperitonealni (ne otvara se trbušna duplja) i obavlja se u opštoj anesteziji. Uslugu obavlja Prof. Krstić.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi370000 RSD

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija