Hirurška procedura zbrinjavanja uklještenja testisa - detorkvacije (odvrtanja) uvrnutog testisa.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija