Hirurška procedura, kojom se uklanja tumorom zahvaćeni testis, kao i njemu pripadajuća semena vrpca.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija