Izvođenje jednog uretera na kožu, u opštoj anesteziji. Primenjuje se kao definitivna metoda derivacije mokraće iz bubrega, kod teških oboljenja u maloj karlici.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija