Interventna radiološka procedura kojom se uz pomoć balon katetera, vrši rekanalizacija suženja ili začepljenja krvnih sudova, potkolenih arterija. U uslovima lokalne anestezije, punkcijom perifene arterije pristupa se ciljnoj regiji, sa ciljem ponovnog uspostavljanja protoka na mestu prekida istog.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi185000 RSD

Informacije i zakazivanje

Vaskularna interventna radiologija

Nevaskularna interventna radiologija