Prof. dr sci.med. Jagoda Jorga

LEKAR SPECIJALISTA HIGIJENE

Obrazovanje:

Nacionalni ekspert za gojaznost /European fellow in obesity/ 2004
Medicinski fakultet Beograd Feb 1993, Doktor medicinskih nauka
Medicinski fakultet Beograd, Sep 1992, Subspecijalista iz Ishrane zdravih i bolesnih ljudi
Medicinski fakultet Beograd, Feb 1989, Magistar medicinskih nauka
Medicinski fakultet Beograd, Feb 1988, Specijalista higijene i medicinske ekologije
Medicinski fakultet Beograd, Jun 1979, Doktor medicine

Radno iskustvo:

Nakon diplomiranja na Medicinskom fakultetu u Beogradu radila kao lekar u više zdravstvenih ustanova u Mladenovcu, Beogradu, Poreču.

Od 1983.godine započinje univerzitestsku karijeru kao asistent pripravnik na Odeljenju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, a potom u različitim zvanjim radila na Medicinskom fakultetu u Beogradu sve do 2017.godine kada je penzionisana u zvanju redovnog profesora. Nakon toga radi kao nezavisni konsultant iz oblasti hrane i ishrane.

Pored rada sa studentima, sve vreme radila u Savetovalištu za dijetetiku sa pacijentima kojima je nutritivna terapija osnovna ili je deo lečenja na zahtev drugih specijalista.

Objavila je preko 200 naučnih radova, urednik udzbenika Higijena za studente medicine i ko-autor u više knjga za poslediplomsko usavršavanje.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član profesionalnih udruženja:
Internacionalne asocijacije za proučvanje gojaznosti, osnivač i potpredsednik Jugoslobenskog udruženja za gojaznost YASO 1997 – 2005., a potom srpskog udruženja za gojaznost SASO /od 2006-/. Član Srpskog lekarskog društva.
Govori engleski jezik.

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti