Cenovnik usluga

Opšta bolnica MediGroup
Sve grupe usluga

Navedene cene primenjuju se u periodu od 07h do 22h, u periodu od 22h do 07h usluge se naplaćuju sa 50% uvećanja u odnosu na redovnu cenu.

Cene porođaja se ne uvećavaju i iste su bez obzira na termin porođaja.

Hemostaza

Biohemija

Analize urina i fecesa

Hormoni

Imunologija

Serologija

Ostale usluge laboratorije

Bakteriologija

Mikrobiologija genitalnog trakta

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca

Nevaskularna interventna radiologija

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Opšta hirurgija

Grudna hirurgija

Minimalno invazivna spinalna hirurgija

Opšta neurohirurgija

Trauma gornjih i donjih ekstremiteta

Anestezija

Ginekologija

Orl - uho,grlo,nos