Sistematski pregledi za pojedince

U MediGroup domovima zdravlja možete obaviti osnovne, proširene i velike pakete pregleda za žene i muškarce.

 

Osnovni paket za žene

1. Laboratorijske analize: KKS+LE, SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina
2. Ginekološki preventivni paket
3. Ultrazvučni pregled abdomena ili Ultrazvučni pregled dojki
4. Opšti lekarski pregled + EKG

 

Osnovni paket za muškarce

1. Laboratorijske analize: KKS+LE, SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina, PSA
2. Ultrazvučni pregled abdomena (mala karlica: bešika, prostata)
3. Pregled lekara specijalsite fizikalne medicine
4. Opšti lekarski pregled + EKG

 

Prošireni paket za žene / Paket za žene do 40 godina

1. Lab analize: KKS+LE, SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina, TSH
2. Ultrazvučni pregled pregled abdomena
3. Ultrazvučni pregled pregled dojki
4. Ultrazvučni pregled pregled štitaste žlezde
5. Pregled lekara specijaliste oftalmologa
6. Ginekološki preventivni paket
7. Opšti lekarski pregled + EKG

 

Prošireni paket za muškarce / Paket za muškarce do 40 godina

1. Lab analize: KKS+LE, SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina, TSH, PSA
2. UZ pregled abdomena (mala karlica: bešika, prostata)
3. UZ pregled testisa
4. Pregled lekara specijaliste fizijatrije
5. Pregled lekara specijaliste oftalmologa
6. Dermoskpija
7. Opšti lekarski pregled + EKG

 

Kompletan paket za žene / Paket za žene preko 40 godina

1. Lab analize: KKS+LE, SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina, FT4, TSH
2. UZ pregled abdomena
3. UZ pregled dojki
4. UZ regled štitne žlezde
5. Pregled lekara specijaliste oftalmologa
6. Dermoskopija
7. Pregled lekara specijaliste fizijatra
8. Ginekološki preventivni paket
9. Opšti lekarski pregled sa EKG

 

Kompletan paket za muškarce / Paket za muškarce preko 40 godina

1. Lab analize:  KKS+LE, SE, glukoza, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, AST, ALT, ukupni bilirubin, pregled urina, FT4, TSH, PSA free, PSA
2. Ultrazvučni pregled pregled abdomena (mala karlica: bešika, prostata)
3. Ultrazvučni pregled pregled testisa
4. Ultrazvučni pregled pregled štitne žlezde
5. Pregled lekara specijaliste fizijatra
6. Pregled lekara specijaliste oftalmologa
7. Dermoskopija
8. Opšti lekarski pregled sa EKG

 

Dijagnostički paket za žene

1. Ultrazvučni pregled pregled abdomena
2. Ultrazvučni pregled pregled dojki
3. Ultrazvučni pregled štitne žlezde
4. Dopler krvnih sudova vrata
5. Dopler krvnih sudova nogu

 

Dijagnostički paket za muškarce

1. Ultrazvučni pregled pregled abdomena (mala karlica: bešika, prostata)
2. Ultrazvučni pregled pregled testisa
3. Ultrazvučni pregled regled štitne žlezde
4. Dopler krvnih sudova vrata
5. Dopler krvnih sudova nogu

 

Sistematski pregledi za decu

MediGroup brine o zdravlju najmlađih pacijenata i onda kada su oni zdravi, veseli i zadovoljni. Periodični sistematski pregled predstavlja osnov u redovnom praćenju zdravlja deteta. Redovnim sistematskim pregledima Vaše dece činite preventivne korake i sprečavate da Vaše dete oboli. Potražite više informacija o sistematskim pregledima za decu.