Potpuni zdravstveni skrining - THS

U Opštoj bolnici MediGroup korisnicima je dostupan jedinstven i kompletan paket pregleda i dijagnostičkih procedura, koji omogućava detaljnu kontrolu i preciznu procenu zdravstvenog stanja. Potpuni zdravstveni skrining je dostupan na jednom mestu, i može se obaviti u toku samo jednog dana.

Pregledi obuhvaćeni programom MediGroup THS

Program je jedinstven po tome što u toku samo jednog dana i sa krajnjom tačnošću identifikuje svaki faktor rizika za pojavu brojnih oboljenja. Posebna pažnja se posvećuje rizicima u vezi sa oboljenjima kardiovaskularnog sistema i malignih bolesti, koja danas predstavljaju najučestalije pretnje po zdravlje građana.

Paket pregleda i procedura uključuje:

1. Laboratorijske analize za muškarce (KKS, SE, URIN, bilirubin direktni i ukupni, holesterol, HDL, LDL, triglicieridi, urea, kreatinin, AST, ALT, gGT, Na, K, Cl, P, mokraćna kiselina, ukupni proteini, alfa amilaza, CRP, gvožđe, šećer, Hba1c, Ultra TSH , FT3, FT4,  HIV Ag/At, Hbs Ag, HCV, tumor markeri: CEA, CA 19-9, CYFRA 21-1, -PSA, free PSA, index PSA/free PSA za muškarce, CA 15-3, CA 125, HE4, Roma index tumor markeri za žene.
2. Ultrazvučni pregleda štitatste žlezde, abdomena (oba pola) , dojke (za dame)
3. Doppler pregled krvnih sudova vrata
4. Spirometriju
5. Pregled pneumoftiziologa / pulmologa
6. RTG pluća i srca po indikaciji
7. Pregled kardiologa i uz srca
8. Ergometrija (test opterećenja srca)
9. Pregled urologa (za muškarce)
10. ginekološki preventivni paket za žene
10. Pregled MR abdomena i glave/endokranijuma

Na indikaciju gastroskopija ili kolonoskopija.

Informacije i zakazivanje