Nevena Đukić Vico

Dr med. Nevena Đukić Vico

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2008-2010 Lekar specijalista opšte medicine, Zdravstveni centar Sveti Luka, Smederevo
2010-2011 Saradnik, Richter Gedeon, Beograd
2011-2013 Lekar specijalista opšte medicine, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2013 Lekar specijalista opšte medicine, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd
2013-2015 Lekar na specijalizaciji iz genetike Biološki fakultet, Beograd
2019 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Medicinski fakultet, Beograd

Oblast rada

Opšta medicina

Lekari iz iste oblasti