Sava Durković

Dr med. Sava Durković

LEKAR SPECIJALISTA GRUDNE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2002-2007 Lekar na specijalizaciji iz grudne hirurgije, VMA, Beograd
2007-2009 Lekar specijalista grudne hirurgije, Klinički centar Srbije, Beograd
2009-2019 Lekar na specijalizaciji iz grudne hirurgije, Evropski Institut za onkologiju, Milano
2019 Lekar specijalista grudne hirurgije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Stručni tekstovi i reference:

Više naučnih radova iz oblasti grudne hirurgije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti