Saška Petrović

Dr med. Saška Petrović

LEKAR SPECIJALISTA ORALNE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Stomatološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2013-2013 Doktor stomatologije, Privatna zdravstvena ustanova, Novi Banovci
2014-2018 Doktor stomatologije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2016-2019 Lekar na specijalizaciji iz oralne hirurgije, VMA, Beograd
2019-2023 Doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije, Privatna zdravstvena ustanova, Beograd
2023 Doktor stomatologije, specijalista oralne hirurgije, Dom zdravlja MediGroup Pariske komune, Beograd

Oblast rada:

Oralna hirurgija
Implantologija
Fiksna i mobilna protetika
Konzervativna stomatologija i endodoncija
Dečja stomatologija

Članstva:

2012- Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti stomatologije i oralne hirurgije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Pariske komune

Lekari iz iste oblasti