Nazad

Dr sci. med. Petar Popović

Obrazovanje:

1992 - Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu - Doktor Medicine,
1998 - Vojnomedicinska Akademija, Beograd - Specijalista Imunologije,
2000 - Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu - Magistar Medicinskih Nauka iz oblasti Imunologije,
2002 - Vojnomedicinska Akademija, Beograd - Doktor Medicinskih Nauka iz oblasti Imunologije,
2014-2016 - Simillimum Homeopatski Centar, Beograd - Homeopata

Radno Iskustvo:

1992 - 1994 Klinički Centar Srbije, Beograd Lekarski staž/Klinički lekar,
1994 - 1995 Vojnomedicinska akademija, Beograd Klinički lekar,
1995 - 1998 Vojnomedicinska akademija, Beograd Specijalizant,
1998 - 2002 Vojnomedicinska akademija, Beograd Lekar specijalista,
2002 - 2003 University of Pittsburgh, School of Medicine, "Postdoc",
2003 - 2005 University of Pittsburgh, School of Medicine, "Instructor",
2005 - 2008 University of Pittsburgh, School of Medicine, Department of Surgery, Div of Trauma & General Surgery, "Assistant Professor",
2010 - 2015 Klinički Centar Srbije, Beograd, Centar za naučno-istraživački rad, Šef odseka za fundamentalna istraživanja,
2018 - Medigroup, Dom zdravlja Dr Ristić - Homeopata.


Predavačko iskustvo:

1999 - 2002 - Kurs imunologije za poslediplomske studije na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu,
2004 - 2008 - Kurs imunologije za student medicine na Univerzitetu u Picburgu,
2017 - 2018 - Škola klasične homeopatije, Udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes u Beogradu.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Saradnik na više istraživačkih prijekata iz oblasti imunologije i glavni istraživač na projektu "Citrulline rich immunonutritional therapy in trauma" A.S.P.E.N Rhoads Research Foundation,

 

Autor ili koautor 21 originalne naučne publikacije štampane u eminentnim svetskim časopisima,

 

Autor ili koautor 20 preglednih članaka ili poglavlja u knjigama: 

- Popovic P, Dubois D, Rabin BS, Shurin MR. Immunoglobulin Titers and Immunoglobulin Subtypes. In: Lotze MT, Thompson AW, editors. Measuring Immunity: Basic Science and Clinical Practice. Academic Press, London, 2005: 159-71.
- Popovic PJ, Zeh HJ, Ochoa JB. Arginine and Immunity. J Nutr. 2007 May, 137(6):1S-6S.
- Popovic PJ, Matta MM, Ochoa JB. Allergy and Immunology. In: Gabrielli A, Layon AJ, Yu M, eds. Civetta, Taylor, & Kirby's Critical Care. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009:749-760.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje