Svetlana Popović

Dr med. Svetlana Popović

LEKAR SPECIJALISTA INFEKTOLOGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1998-1999 Obavezan lekarski staž, Dom zdravlja Palilula, VMA, Beograd
2000-2004 Specijalistički staž iz infektologije, VMA, Beograd
2008- Lekar specijalista za infektivne i tropske bolesti, Klinika za infektivne tropske bolesti, VMA, Beograd
2022- Lekar specijalista za infektivne i tropske bolesti, Domovi zdravlja MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Pregled lekara specijaliste infektologije
Hepatologija

Članstva:

2007- Srpsko lekarsko društvo
2010- Infektološka sekcija

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor i koautor više radova objavljenih u recenziranim časopisima.

Lekari iz iste oblasti