Mina Stanković

Dr med. Mina Stanković

LEKAR SPECIJALISTA VASKULARNE HIRURGIJE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2015-2020 Lekar na specijalizaciji iz vaskularne hirurgije, II Hiruška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2021 Lekar specijalista vaskularne hirurgije, II Hiruška klinika, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2023 Konsultant lekar specijalista vaskularne hirurgije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Vaskularna hirurgija

Članstva:

2015- Udruženje kardiovaskularnih hirurga Srbije

Seminari i sertifikati:

2022 CDS Karotida, Zemeho
2022 CDS donjih i gornjih ekstremitera, Zemeho

Strani jezici:

Engleski
Ruski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Jedro

Lekari iz iste oblasti