Centar za lečenje hroničnih rana

Centar za lečenje hroničnih rana nalazi se u Domu zdravlja MediGroup Pariske komune na Novom Beogradu, na adresi Pariske komune 26. Centar za rane MediGroup je prvi centar za lečenje hroničnih rana u Srbiji, koji na jednom mestu pruža skoro sve vrste dijagnostičkih i terapijskih usluga, neophodnih za lečenje hroničnih i akutnih rana kod svih uzrasta. Usluge vrše lekari i medicinski tehničari, visoko stručni za ove vrste usluga. Centrom za lečenje hroničnih rana rukovodi dr Borisav Mandić, specijalista opšte hirurgije, koji zajedno sa obučenim medicinskim kadrom, sa velikim uspehom tretira sve vrste hroničnih rana. Osim rada sa pacijentima, dr Borisav Mandić je dugogodišnji edukator visokog, višeg i srednjeg medicinskog kadra u lečenju hroničnih rana.

Lečenje pacijenta sa ranom je kompleksno i zahteva učešće lekara različitih specijalnosti: hirurg, internista, ortoped, dermatolog, fizijatar, specijalista za ultrazvuk, mikrobiološka i biohemijska laboratorija. Razvijena terenska služba sa edukovanim medicinskim kadrom omogućava ovu vrstu lečenja i u stanu pacijenta. U sklopu Centra za rane postoji apoteka koja je snabdevena svim oblogama, koje se koriste u lečenju hroničnih rana, a koje se mogu nabaviti u našoj zemlji.

 

Hronične rane

Hronične rane su težak, ali rešiv problem. Smatra se da 1-2% stanovništva, tokom svog životnog veka, ima neku od hroničnih rana: venski ulkus, dekubitus, dijabetesno stopalo, arterijski ulkus i druge rane. Prema optimističnijim procenama, u Srbiji ima najmanje 70.000 pacijenata sa hroničnim ranama. Najveći broj pacijenata koji imaju ovaj zdravstveni problem pripada starijoj populaciji i boluju od hroničnih nezaraznih bolesti: dijabetes, gojaznost, kardiovaskularne bolesti i slično.

Savremeni načini za lečenje hroničnih rana

Prednosti savremenih načina za lečenje rana (obloge, aparati sa negativnim pritiskom, ultrazvučne metode) su brže zarastanje rane, manji bolovi, veći komfor za pacijenta, manji procenat infekcija i veće zadovoljstvo pacijenta. Analize isplativosti sprovedene u Francuskoj, Španiji i Velikoj Britaniji su nedvosmisleno pokazale da je ovakav vid lečenja jeftiniji u odnosu na tradicionalni način lečenja (gaza, antiseptici, dezinfekciona sredstva, antibiotici za lokalnu upotrebu). Rezultati kliničkih istraživanja su potvrdila da ovaj način lečenja rana, koji se sprovodi u Centru za rane MediGroup, omogućava znatno brže zarastanje rane, manji ukupni broj previjanja. Istraživanja su pokazala da savremene obloge i sredstva imaju prednost kada se radi o brzini zarastanja rana.