MediGroup Centar Subotica

MediGroup centar Subotica proistekao iz poliklinike Zdravo Med koja je osnovana 2015. godine, a od oktobra 2019. posluje u okviru MediGroup-a - najvećeg privatnog zdravstvenog sistema u Srbiji i regionu.

MediGroup centar Subotica je specijalizovana ustanova za pružanje usluga iz sledećih medicinskih specijalnosti: Medicina rada, Interna medicina, Ginekologija i akušerstvo, ORL, Oftalmologija, Neuropsihijatrija, Psihologija, Ultrazvučna dijagnostika, Ortopedija i traumatologija.

Pored pregleda lekara specijalista MediGroup centru građani Subotice mogu obaviti i male hirurške intervencije i procedure, kao i kolonoskopiju i gastroskopiju.

Usluge Medicine rada

Za pravne subjekte, preduzeća i ustanove:
Ocena službe medicine rada
Ocena radne sposobnosti zaposlenih
Ocena radne sposobnosti za zaposlenje (prethodni pregledi)
Ocena radne sposobnosti za zaposlene na mestima sa povećanim rizikom (periodični pregledi)
Ciljani pregledi očiju i vida
Sistematski pregledi zaposlenih i sportista
Obuka iz oblasti pružanja prve pomoći za zaposlene

Za udruženja građana i pojedince:
Lekarsko uverenje za vozače amatere
Lekarsko uverenje za vozače profesionalce
Lekarsko uverenje za produženje vozačke dozvole za amatere
Lekarsko uverenja za produženje vozačke dozvole za profesionalce
Uverenje o sposobnosti za nošenje i držanje oružja

Lokacija i Radno vreme

MediGroup Centar Subotica se nalazi na adesi Vuka Karadžića 19-21, 24 000 Subotica.

Radno vreme Zavoda je radnim danima od 07 do 20h, subotom od 08 do 13h, nedelja je neradni dan.

Informacije i zakazivanje