MediGroup tim

MediGroup je jedina privatna medicinska kompanija koja funkcioniše kao korporacija, sa profesionalnim menadžmentom, uspostavljenom korporativnom kulturom i uz principe i kriterijume poslovanja koji su doneti iz najboljih inostranih praksi. MediGroup kontinuirano ulaže u razvoj sistema, u opremu, prostor i edukaciju zaposlenih, čime je kreiran vrhunski nivo usluge za pacijente.

Uprava MediGroup-a

Dejan Pešić

CEO

dr Milan Mijović

CMO i direktor Opšte bolnice

Jelena Đuričić

CFO

Marija Rabrenović

COO

Mihailo Obućina

Direktor strategije i razvoja

Dunja Ivanović

Marketing & Patient Experience Director

Slobodan Rudan

Izvršni direktor Outpatient segmenta

Jelena Tonić

Menadžer prodaje i razvoja biznisa laboratorija

Mr ph Mira Gavrilović

Rukovodilac ZU Apoteka dr Ristić

Rukovodioci ustanova

dr Danka Živanović

Rukovodilac DZ Dorćol

dr Predrag Gušić

Rukovodilac DZ Jedro

dr Jelena Leka

Rukovodilac DZ dr Cvjetković i DZ Cara Dušana

dr Danka Grudić

Rukovodilac DZ Bulevar i DZ Kalenić

Branka Petrić Simić

Menadžer DZ Zdravo Med MediGroup

Rukovodioci odeljenja podrške

Budimir Šanić

Direktor finansija

Aleksandra Bubić

Direktor ljudskih resursa

Bojana Matović

Direktor pravne službe

Aleksandar Lazić

Direktor prodaje

Biserka Komlen

Direktor poslovnih procesa i upravljanja projektima

Dragan Đuričić

Direktor IT sektora

Miloš Mladenović

Direktor nabavke i kontakt za farmaceutske kuće

Maja Delibašić

Menadžer kvaliteta MediGroup

dr Miodrag Stefanović

Specijalista za upravljanje iskustvima pacijenata

Nenad Ratković

Rukovodilac kontakt centra