10. JAN 2022.

Novi digitalni rendgen aparat u Opštoj bolnici MediGroup

Digitalne radiološke metode se zasnivaju na kompjuterskoj tehnologiji formiranja slike obradom digitaliziranih ulaznih analognih dijagnostičkih informacija.

GXR-SD je dijagnostički digitalni rendgenski aparat najnovije generacije, izvrsnih tehničkih performansi, koji pruža sva potrebna digitalna rešenja za potrebe snimanja u medicini.

Standardni X zraci u analognim aparatima koriste film za snimanje određenih struktura tela, dok se u direktnim digitalnim rendgen aparatima koriste senzori umesto filma, tj. detektorske ploče.

To je u stvari proces direktne digitalizcije sa formiranjem slike direktno na ekran, bez filma.


Prednosti digitalnog rendgen aparata:

– Formirana slika sa dijagnostičkog monitora je dobijena u realnom vremenu sa mogućnošću njene naknadne obrade uz poboljšanost detekcije detalja.
– Kraće vreme ekspozicije i skraćeno vreme do nastanka snimka, jer nije potrebna obrada filma.
– Upotreba programa i softvera u cilju poboljšanja obrade snimka.
– Doze zračenja su smanjene, manje vreme ekspozicije pacijenata zračenju.
– Direktno slanje snimaka na server u arhivu

medigroup-logo

MediGroup