27. MAR 2023.

Škola ultrazvučne dijagnostike

Predavači

Prof. dr sc. med. Đorđije Šaranović, Opšta bolnica MediGroup, Beograd,
Dr Smilja Rančić, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Mirko Okiljević, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr sci. med. Petar Milenković, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
Dr Dragan Vasin, KC Srbije, Beograd

Informacije

01.11.2023. do 30.11.2023. Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Za više informacija molimo da kontaktirate dr Mariju Kozomaru Stanić, putem broja telefona 011 40 40 100 ili mail adrese marija.kozomara@medigroup.rs.

Kurs je akreditovan kao Nacionalni kurs I kategorije od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije, evidencioni broj. A-1-341/22

Broj odluke o akreditaciji:153-02-00688/2022-01, akreditacioni br. A-1-1618/22

Datum: 14.11.2022


Kurs je koncipiran u formi teoretskog dela gde će polaznici biti upoznati sa načinom pregleda i oboljenjima. Praktični deo podrazumeva samostalno izvođenje ultrazvučnog pregleda i opis pregleda pod mentorskim nadzorom. Tokom trajanja kursa kolegama će biti omogućen rad sa eminentnim stručnjacima na najsavremenijem ultrazvučnim aparatima.

medigroup-logo

MediGroup