MediGroup – Politika kvaliteta

MediGroup, sistem zdravstvenih ustanova, svoj poslovni uspeh zasniva na visokom kvalitetu usluga po standardima savremenih dostignuća medicine iz različitih oblasti. Visok kvalitet naših usluga, vodeća pozicija na tržištu i društveno odgovorno poslovanje uz neprekidan rad na daljem poboljšavanju je prioritet menadžmenta i svih zaposlenih.

Poštujući sva pravila struke i zakonske regulative, MediGroup ima za strateški cilj da bude prepoznat prvenstveno kao zdravstveni sistem iza čijeg imena stoji kvalitet i znanje. Uprava i svi zaposleni ispunjavaju svoje obaveze i poslovno se angažuju, uvek vođeni ciljem unapređenja kvaliteta, poštujući i ispunjavajući ciljeve kvaliteta.

 

U tom smislu se, kao prioriteti u osnovnim aktivnostima postavljaju:

  • Pružanje visoko kvalitetne zdravstvene usluge u skladu sa pravilima struke, standardima za akreditaciju zdravstvenih ustanova i međunarodnim standardima i praksom, uz poštovanje postulata ravopravnosti i razumevanje potreba pacijenata;
  • Liderska uloga rukovodstva u ostvarivanju vizije;
  • Odgovornost u postupanju i ophođenju sa pacijentima, obezbeđivanje visokog stepena zadovoljstva korisnika naših usluga, uz neprekidno podizanje svesti kod zaposlenih o značaju zadovoljenja potreba i očekivanja korisnka kao i važnosti izgrađivanja odnosa međusobnog poverenja koje predstavlja osnov uspešnog lečenja;
  • Napredak u svakom pogledu poslovanja, edukacije, lečenja čime se otvaraju horizonti za nove ideje, prilike, delovanje; društveno odgovorno poslovanje u smislu odgovornosti prema korisnicima usluga, partnerima, odgovornosti u radnom okruženju, prema lokalnim zajednicama i odgovornosti prema životnoj sredini; razvoj uzajamno korisnih odnosa kao i stvaranje dodatne vrednosti za sve zainteresovane strane;
  • Povećanje obima i kvaliteta usluga iz oblasti delovanja, unapređenjem postupaka, metoda, sredstava rada, inovacijama i uvođenjem novih tehnologija;
  • Kontinuirano unapređenje nivoa i kvaliteta znanja, sposobnosti i kompetentnosti zaposlenih uz visok stepen svesti zaposlenih u ostvarenju ciljeva i preuzimanje inicijative za poboljšanja;
  • Planiranje, dosledno sprovođenje proveravanje i poboljšavanje svih radnih procesa, efikasnost i efektivnost organizacije rada;
  • Redovno preispitivanje sistema upravljanja kvalitetom, prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka od značaja za poboljšanje i unapređenje svih procesa rada uz kontinuiranu procenu poslovnih prilika i rizika, kao i aktivno upravljanje prepoznatim rizicima i prilikama.

 

MediGroup će sprovođenjem naših vrednosti, posvećenosti kvalitetu, misiji, viziji, obezbediti prisutnost, konkurentnost i prepoznatljivost svojih usluga na domaćem i stranom tržištu, kao i potpunu usklađenost sa zahtevima pacijenata, važećom zakonskom regulativom i zainteresovanim stranama, kroz doslednu primenu i kontuniirano unapređenje primene akreditacionih i sertifikacionih standarda Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije i efektivnosti Sistema upravljanja kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda QMS ISO 9001:2015.

 

Marijana Vasilesku