23. JAN 2024.

Priprema za pregled na magnetnoj rezonanci

Za većinu pregleda na MR ne treba neka posebna i teška priprema. Od pacijenta se može tražiti da se presvuče u bolnički mantil pre pregleda. Zbog dejstva magnetnog polja pacijent mora da ukloni sve metalne objekte sa sebe pre nego sto uđe u magnet jer ga oni mogu povrediti i pokvariti sliku.

Kada pacijent uđe u sobu za magnet, tehničar ga stavlja na sto u najkomforniji polozaj i pokriva plastično gumenim pločama koje služe za dobijanje slike iz pacijentovog tela. Te ploče se zovu prijemnici ili antene i povezuju se sa kompjuterom u kome se stvara slika.

Tehničar će reći pacijentu da se u toku pregleda ne pomera jer to kvari sliku i pregled je uzaludan. Tokom celog pregleda tehničar će biti van prostorije i kroz staklo će gledati pacijenta, a putem mikrofona i zvučnika će komunicirati s njim.

Ako pacijent bude imao bilo kakvih nelagoda ili problema u toku pregleda moze ih ovim putem saopštiti tehničaru koji će prekinuti pregled.

Nekada se pacijentu u toku snimanja daje intravenski kontrast kako bi se bolje prikazala tkiva u organima i na taj način odvojila promena ako postoji od normalnog tkiva. Time se povećava sigurnost i tačnost pregleda.

Kada se završi pregled doktor radiolog će pogledati na kompjuteru da li je pregled tehnički uspeo i ako jeste pacijent može da izađe iz aparata i obuče se.

Ako nije primio kontrast moze ići kući. A doktor će gledati snimke, analizirati ih i napisati svoje mišljenje. Pacijent će biti obavešten kad da dođe po rezultate i kada može da razgovara sa radiologom.

Ako radiolog nije zadovoljan pregledom i smatra da treba napraviti dodatne snimke pacijent će ostati u aparatu dok se pregled ne završi.

Ako je pacijent u toku pregleda dobio kontrast posle zavrsenog pregleda će ostati u radiološkom odeljenju pola sata posle zavrsenog pregleda radi svake eventualnosti, mada su kontrasti koji se daju na MR mnogo sigurniji od onih na CT-u.

Više detalja o magnetnoj rezonanci potražite na stranici Magnetna rezonanca - MRI dijagnostika.

medigroup-logo

MediGroup