Tretman I nehirurško lečenje poremećaja u menopauzi

Estetska ginekologija. Lokalna terapija hormonima i praćenje efekta hormonske terapije, transdermalni i bioidentični hormoni – personalizovana terapija; 3 tretmana u razmaku od 4 do 6 nedelja.

Naš tim iskusnih stručnjaka