Aplikacija/uklanjanje spirale u analgosedaciji

Jednostavna intervencija koja se u najvećem broju slučajeva izvodi u ambulantnim uslovima. U slučaju da spirala stoji u materici duže od propisanog vremenskog perioda nekada je nije moguće izvaditi u ambulanti, već u uslovima operacione sale.