Klasična histerektomija

Otvorena hirurška operacija delimičnog ili potpunog uklanjanja materice.

Naš tim iskusnih stručnjaka