Medikamentozni prekid trudnoće

Prekid patološke ili neželjenje trudnoće upotrebom tablete. Prekid je moguće izvršiti do osme nedelje.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Medikamentozni prekid trudnoće predstavlja neinvazivni, nehirurški postupak prekida neželjene ili patološke trudnoće. Medikamentozni prekid trudnoće se obavlja pomoću lekova najkasnije do 8. nedelje trudnoće.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pre nego što se odlučite za ovakav način prekida trudnoće neophodno je utvrditi da li je bezbedno da se primeni ovaj postupak. Ginekolog će uraditi ginekološki pregled uz ultrazvučni nalaz i po anamnestičkim podacima o poslednjoj menstruaciji utvrditi starost trudnoće i materičnu trudnoću. Zatim sledi utvrđivanje postojećih hroničnih bolesti i stanja kao što su: hipertenzija (visok pritisak), poremećaj faktora koagulacije, alergija na lekove (prostaglandin), anemija, upotreba kortikosteroida i slično, kada se ne preporučuje ovaj način prekida trudnoće.

Ukoliko se utvrdi da je bezbedno primeniti ovaj postupak, ali i da je pacijentkinjina odluka konačna (kod vitalnih trudnoća), doktor će objasniti detalje i pripremiti pacijentkinju za proceduru.

Istog dana ili sutradan pacijentkinja dolazi u ambulantu po terapiju – tabletu koju odmah popije. Tableta ima dejstvo da zaustavi funkciju progesterona koji je odgovoran za razvoj rane trudnoće. Kada pacijentkinja popije ovaj lek, odlazi kući.

Nakon dva-tri dana dolazi ponovo u bolnicu po drugi lek koji treba da pokrene mehanizam pobačaja. Tada ostajete u bolnici nekoliko sati dok se ne dogodi pobačaj.

Tokom postupka pacijentkinje mogu imati krvarenje koje se može javiti već  nakon prve tablete. Proces je bolan, praćen grčevima jačine intenzivnijih menstrualnih bolova. Posle druge tablete bolovi mogu biti jači, jer se materica koja je snažan mišić grči i pokušava da izbaci mešak. Tada je krvarenje obilnije, te ste pod stalnim medicinskim nadzorom.

Nakon dve do tri nedelje dolazite na kontrolni ultrazvučni pregled kojim se utvrđuje da je materica prazna i da je trudnoća uspešno prekinuta.

Ukoliko se u bilo kom trenutku do ultrazvučne kontrole pojavi jak bol, obilno krvarenje ili povišena temperatura bez odlaganja se treba javiti ginekologu.

Treba naglasiti da je uspešnost ovog postupka oko 95%. Postoji mogućnost da dođe do nepotpunog pobačaja ili da zaostanu neki delovi tkiva i krvi, te je potrebno uraditi instrumentalnu reviziju materice.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Medikamentozni prekid trudnoće ima prednost u odnosu na instrumentalni prekid trudnoće jer umanjuje hirurške rizike kao što su unos infekcije, eventualne povrede materice, rizik od krvarenja i slično.

Važne napomene za pacijente

  • Potrebna je priprema u vidu pregleda na kom se odlučuje da li se preporučuje ovaj način prekida trudnoće
  • Prvog dana se uzima 1 tableta koja zaustavlja funkciju progesterona
  • Nakon 2 do 3 dana u bolničkim uslovima pije se drugi lek koji pokreće mehanizam pobačaja
  • Postupak je bolan
  • Uspešnost medikamentoznog prekida trudnoće je oko 95%.