Uzimanje uzorka horionskih čupica (chorionic villi sampling - CVS) aspiracionom metodom, druge bebe u blizanačkoj trudnoći, pod kontrolom ultrazvuka, u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove ploda (utvrđivanja kariotipa ploda), već tokom prvog tromesečja graviditeta. Intervencija se obavlja ambulantno. Uzorak čupica za drugu bebu se može uzeti zajedno sa prvom, ili u određenom vremenskom razmaku, po preporuci lekara.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije