Biopsija horionskih čupica (resica) - horiocenteza je invazivna dijagnostička procedura, tokom koje se uzorkuje tkivo posteljice radi analize hromozoma na postojanje eventualnih genetskih oboljenja bebe.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja horiocenteza

Horiocenteza se radi u svrhu analize hromozoma na postojanje eventualnih genetskih oboljenja bebe.

Horiocenteza se predlaže trudnicama, kod kojih se iz anamnestičkih podataka stiče uvid o postojanju nekog genetskog oboljenja u porodici ili u predhodnoj trudnoći. Biopsija horionskih čupica se predlaže i kod onih trudnica, kod kojih je test pokazao visok rizik na neki od sindroma.

Kako se obavlja biopsija horionskih čupica

Biopsija horiona izvodi se u bolničkim uslovima u starosti trudnoće između 10. i 12. nedelje. Postupak se može izvesti uvođenjem igle kroz stomak (transabdominalno), ili kroz grlić materice (transvaginalno) u matericu.

Ultrazvučnim pregledom se utvrđuje položaj bebe i mesto posteljice u materici. Na osnovu položaja posteljice, određuje se mesto punkcije. Mesto punkcije se očisti sa dezinfekcionim sredstvom, koje je bezbedno i za mamu i za bebu.

Nakon toga uvodi se specifična igla uz kontrolu ultrazvuka i uzorkuje se mali deo horinske čupice tj. posteljice. Uvođenje igle je bolno koliko i bilo koje drugo davanje injekcija.

Mesto punkcije se potom očisti dezinfekcionim sredstvom i pokrije sterilnom gazom. Uzorak se šalje u laboratoriju na analizu. Rezultati se očekuju u naredne dve sedmice.

Nakon procedure od vašeg lekara dobićete jasna uputstva i terapiju (ukoliko je neophodna).

Potencijalni rizici i komplikacije horiocenteze

Postoji veći rizik od razvoja infekcije ili neke komplikacije (kao što je krvarenje iz posteljice i posledično rizik od sponatnog pobačaja) nego što je to slučaj kod amniocenteze. Ukoliko se analizom utvrdi neko oboljenje, vaš ginekolog će vam dati dalje preporuke o nastavku trudnoće.

Ukoliko posle Horiocenteze primetite jedan ili više simptoma, kao što su povišena temperatura, vaginalno krvarenje, bol, potrebno je da se odmah javite vašem lekaru.

Važne napomene za pacijente

– Procedura traje do 30 minuta.
– Izvodi se između 10. i 12. nedelje trudnoće.
– Izvodi se u bolničkim uslovima.
– Rezultate možete očekivati u roku od dve sedmice.
– Nakon ove procedure dobićete preporuku o eventualnoj terapiji, kao i savet o daljem toku trudnoće od strane vašeg ginekologa.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije