Kolonoskopija

Pregled debelog creva i završnog dela tankog creva fleksibilnom sondom koja na svom vrhu ima kameru naziva se kolonoskopija. Pregled indikuju gastroentrolog ili hirurg, a nakon obavljenog kliničkog pregleda. Može da se radi bez anestezije ili u uslovima kratkotrajne intravenske anestezije. Pregled traje 20-40 min. Ukoliko se radi bez anestezije, pacijent odmah nakon obavljenog pregleda može da napusti bolnicu. Ukoliko se pregled radi u uslovima intravenske anestezije, pacijent ostaje u bolnici 2 sata nakon intervencije do potpunog buđenja. Cilj pregleda je da se utvrdi eventualno prisustvo patoloških promena.

Naš tim iskusnih stručnjaka