Programiranje elektrostimulatora srca magnetom je procedura koja se obavlja u slučaju da je potrebno proveriti funkcija rada pejsmejkera, a pri tome bolesnik kome je ugradjen pejsmejker, nema sa sobom karticu od pejsmejkera i ne zna od kog proizvođača mu je ugradjen trajni pejsmejker.

U ostalim situacijama je bolje koristiti programiranje pejsmejkera odgovarajućim elektronskim programatorom proizvođača pejsmejkera.

Programiranje elektrostimulatora srca magnetom se obavlja u kardiološkoj ambulanti, hiruškoj sali tokom operacije ili tamo gde postoji potreba za time i u njemu učestvuje medicinski tehničar/sestra i kardiolog.

Kada se zakazuje programiranje elektrostimulatora srca

Ponekad je potrebno da se hitno proveri funkcija rada pejsmejkera, a pri tome bolesnik kome je ugradjen pejsmejker nema sa sobom karticu od pejsmejkera i ne zna od kog proizvođača mu je ugradjen trajni pejsmejker.

Potreba za proverom rada pejsmejker postoji ponekad i u hiruškoj sali tokom operacije kojoj je podvrgnut pacijent koji je pejsmejker zavisan, a pri tome hirurg koristi aparat za dijatermiju za zaustavljanje krvarenja. I u takvim situacijama se koristi programiranje magnetom.

Naime, kada se prinese magnet iznad lože gde je PM ugrađen, pejsmejker se automatski prebaci u specijalni način bezuslovnog rada koji se naziva VOO mod. Tada pejsmejker stalno radi određenom brzinom stimuliše srčani mišić (pejsuje) i sprečava se da pejsmejker prepozna impuls od dijatermije kao prirodan rad srca.

U ostalim situacijama je bolje koristiti programiranje pejsmejker odgovarajućim elektronskim programatorom proizvođača pejsmejkera.

Procedura obuhvata:

– informaciju od pacijenta da li je pejsmejker zavisan ili ne, koji tip, kada mu je i gde je ugrađen trajni pejsmejker, da li mu je planirana hiruška intervencija i koji tip hirurgije (ovo je bitno jer mogućnost uticaja dijatermije na funkciju rada pejsmejker opada sa rastojanjem operativnog polja od lože gde je ugrađen pejsmejker),

– uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji),

– Programiranje elektrostimulatora srca magnetom se izvodi tako što pacijent legne i oslobodi gornji deo tela od odeće. Pacijent se priključi na EKG monitor, koji kontinuirano prati rad srca, zatim se magnet prinese iznad lože gde je ugrađen pejsmejker i prati ubrzanje rada srca na EKG monitoru.

Važne napomene za pacijente

– Programiranje traje 5 do 10 minuta.
– Ako se to radi tokom operacije može se ponavljati više puta, ukoliko je potrebno prebacivanje Pejsmejker na VOO način rada.
– Ne postoji posebna priprema.
– Procedura je potpuno bezbolana, pacijent ukoliko je svestan može osetiti samo ubrzani rad srca.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Dom zdravlja MediGroup dr Cvjetković
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi6000 RSD

Informacije i zakazivanje

Kardiologija

Interventna kardiologija - angio sala

Gastroenterologija

Endokrinologija

Pulmologija

Hematologija

Reumatologija

Nefrologija

Medikalna onkologija