Programiranje elektrostimulatora srca s magnetom

Programiranje elektrostimulatora srca magnetom je procedura koja se obavlja u slučaju da je potrebno proveriti funkcije rada pejsmejkera, a pri tome bolesnik kome je ugrađen pejsmejker nema sa sobom karticu od pejsmejkera i ne zna od kog proizvođača mu je ugradjen trajni pejsmejker. Programiranje elektrostimulatora srca magnetom se obavlja u kardiološkoj ambulanti, hirurškoj sali tokom operacije ili tamo gde postoji potreba za tim i u njemu učestvuju medicinski tehničar/sestra i kardiolog. Programiranje traje 5 do 10 minuta. – Ako se to radi tokom operacije može se ponavljati više puta ukoliko je potrebno prebacivanje pejsmejkera na VOO način rada. – Ne postoji posebna priprema. – Procedura je potpuno bezbolna. Ukoliko je pacijent svestan, može osetiti samo ubrzani rad srca.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Programiranje elektrostimulatora srca magnetom je procedura koja se obavlja u slučaju da je potrebno proveriti funkciju rada pejsmejkera, a pritombolesnik kome je ugradjen pejsmejker nema sa sobom karticu od pejsmejkera i ne zna od kog proizvođača mu je ugrađen trajni pejsmejker.

U ostalim situacijama je bolje koristiti programiranje pejsmejkera odgovarajućim elektronskim programatorom od proizvođača pejsmejkera.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

 Programiranje elektrostimulatora srca magnetom se obavlja u kardiološkoj ambulanti, hirurškoj sali tokom operacije ili tamo gde postoji potreba za time i u njemu učestvuje medicinski tehničar/sestra i kardiolog.

Procedura obuhvata:

  • Informaciju od pacijenta da li je pejsmejker zavisan ili ne, koji tip, kada mu je i gde ugrađen trajni pejsmejker, da li mu je planirana hirurška intervencija i koji tip hirurgije (ovo je bitno jer mogućnost uticaja dijatermije na funkciju rada pejsmejkera opada sa rastojanjem operativnog polja od lože gde je ugrađen pejsmejker),
  • Uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji),
  • Programiranje elektrostimulatora srca magnetom se izvodi tako što pacijent legne i oslobodi gornji deo tela od odeće. Pacijent se priključi na monitor za EKG koji kontinuirano prati rad srca, zatim se magnet prinese iznad lože gde je ugrađen pejsmejker i prati ubrzanje rada srca na monitoru za EKG.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Ponekad je potrebno da se hitno proveri funkcija rada pejsmejkera, a pritom bolesnik kome je ugrađen pejsmejker nema sa sobom karticu od pejsmejkera i ne zna od kog proizvođača mu je ugrađen trajni pejsmejker.

Potreba za proverom rada pejsmejkera postoji ponekad i u hirurškoj sali tokom operacije kojoj je podvrgnut pacijent čiji je pejsmejker zavisan, a pritom hirurg koristi aparat za dijatermiju za zaustavljanje krvarenja. U takvim situacijama se takođe koristi programiranje magnetom.

Naime, kada se prinese magnet iznad lože gde je PM ugrađen, pejsmejker se automatski prebaci u specijalni način bezuslovnog rada koji se naziva VOO mod. Tada pejsmejker stalno radi određenom brzinom stimuliše srčani mišić (pejsuje) i sprečava se da pejsmejker prepozna impuls od dijatermije kao prirodan rad srca.

U ostalim situacijama je bolje koristiti programiranje pejsmejker odgovarajućim elektronskim programatorom proizvođača pejsmejkera.

Važne napomene za pacijente

  • Programiranje traje 5 do 10 minuta
  • Ako se to radi tokom operacije može se ponavljati više puta ukoliko je potrebno prebacivanje pejsmejkera na VOO način rada
  • Ne postoji posebna priprema
  • Procedura je potpuno bezbolana, ukoliko je pacijent svestan može osetiti samo ubrzani rad srca.

Naš tim iskusnih stručnjaka