Psihijatrijsko mišljenje na terenu

Mišljenje specijaliste psihijatra u cilju procene sposobnosti za rasuđivanje, za tuđu negu i pomoć, za smeštaj u dom, podobnost za starateljstvo na terenu.

Naš tim iskusnih stručnjaka