Primena orthokin terapije u zglobnoj patologiji

Savremeni način lečenja bolova u zglobovima, mišićima, tetivama bez dodataka lekova i drugih supstanci. U potpunosti je biološka zato što ne koristi ništa drugo osim vlastitih endogenih (unutrašnjih) proteina i faktora zalečenja. Orthokin terapija se preporučuje za lečenje bolova u zglobovima zbog osteoartritlsa (I–III stepena), bolova u leđima, kao i kod povreda tetiva, ligamenata i mišića u kombinaciji sa operativnim tretmanom ili bez njega. Orthokin terapijom se može istovremeno tretirati više područja na telu pacijenta.

Naš tim iskusnih stručnjaka