Korektivne osteotomije

Operativno lečenje deformiteta distalnog dela nadlaktice u opštoj anesteziji.